Danışmanlık Kapsamı nedir?

Yalın üretim ve Değer Mühendisliği esasları baz alınarak şirketlerin özellikle üretim-montaj kısımlarının minimum sürede, minimum iş ve makine gücü ile darboğazlarının optimize edilerek;

adımları ile büyüyen şirketlerin makine alımları, çalışan sayısının arttırılması yerine öz kapasitenin arttırılması ve yatırım yapılacak ise bile minimum yatırım ile değer katan kapasitenin arttırılmasıdır.

Şirketin bu verimli yapısına geçilirken bunun yürütücüsü olan ekibe AC Solutions Akademi ile eğitimler verilerek bilinçlilik seviyesinin arttırılması sağlanır. Bu sayede büyüyen şirketlerin, büyüyen nitelikli iş gücünün de arttırılması sağlanarak kendini sürekli güncelleyen bir İş Gücü yapısının da oluşması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Endüstri 4.0'ın gerekliliklerinden olan Dijital takip Sistemlerine sahip firmalara da Data Mining'in anlamlandırılması projeleri sunulmaktadır.

Hangi Yalın Üretim Enstrümanlarından Yararlanıyoruz?

 • 5S
 • Andon
 • Bottleneck Analysis
 • Continuous Flow
 • Gemba (The Real Place)
 • Heijunka (Level Scheduling)
 • Hoshin Kanri (Policy Deployment)
 • Jidoka (Autonomation)
 • Just-In-Time (JIT)
 • Kaizen (Continuous Improvement)
 • Kanban (Pull System)
 • KPIs (Key Performance Indicators)
 • Muda (Waste)
 • Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • Poka-Yoke (Error Proofing)
 • Root Cause Analysis
 • Single-Minute Exchange of Dies (SMED)
 • Seven Big Losses
 • SMART Goals
 • Standardized Work
 • Takt Time
 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • Value Stream Mapping
 • Visual Factory

Şirketinizi bir de bizim gözümüzden inceleyin!

Saha keşfinizi / analizinizi yapalım, sonuçlarını da size özel yapacağımız sunum ile beraber görelim.

İletişim : Ahmet Kıran (Sürekli İyileştirme Uzmanı)

Telefon: +90 (212) 942 63 70
Fax: +90 (850) 220 04 51
Cep: 0 530 822 13 08
Adres: Yakuplu mahallesi, Hürriyet Bulvarı, Skyport 34514 Beylikdüzü / İstanbul